Wie zijn wij?

De Stichting Triwy en Triwy B.V. zijn als rechtsvormen opgericht in 2004 vanuit de twee Wijchense sportverenigingen Wyba (Basketbal) en Trivos (Volleybal).

In 2010 zijn The Flyers (Handbal) als 3e Wijchense sportvereniging toegetreden tot de stichting Triwy en Triwy BV. De aanvankelijke naam was een samenvoeging van Tri(vos) Wy(ba). Deze is nu omgevormd naar een populaire versie voor de drie(Tri) Wij(Wy)chense binnensport verenigingen.

Triwy heeft een geldige vergunning van de gemeente Wijchen tot het uitoefenen van een para commercieel horecabedrijf aan de Campuslaan 14 en een huur- en exploitatie overeenkomst met de gemeente Wijchen. Vanaf 2004 is het sportcentrum Mr. Van Thiel Sporthal geëxploiteerd. Sinds eind 2010 exploiteert Triwy B.V. Sportcentrum Arcus. De huurovereenkomst met de gemeente is in 2017 voor 10 jaar verlengd tot 2027.

De directie van Triwy B.V. wordt gevormd door Frans van Roosmalen (vanuit The Flyers), Hans Kuipers (vanuit Wyba), Henk-Jan Grobbe en Willem Pijnappel (beiden vanuit Trivos)

Triwy B.V. stelt zich als exploitant op de achtergrond op. Het gaat om het stimuleren van de binnensport in het algemeen en de continuïteit en ontwikkeling van de aandeelhouders in het bijzonder. De exploitant verhuurt de Arcus, levert goede dienstverlening aan de gebruikers en huurders en streeft naar een bevredigend bedrijfsresultaat voor de aandeelhouders en de Gemeente Wijchen. Triwy B.V. voert haar dienstverlening en activiteiten zo milieuneutraal mogelijk uit.

Triwy wil de hal exploiteren in een zo groot mogelijke harmonie met haar gebruikers, medewerkers en de burgers van Wijchen, vertegenwoordigt door de gemeente Wijchen. Het personeel van Triwy is professioneel en gastvrij in alle geledingen (verhuur, horeca en beheer). Triwy werkt alleen met gemotiveerde en goed geschoolde medewerkers. Alle medewerkers beschikken over een diploma Sociale Hygiëne en en zijn BHV gecertificeerd.

Spring naar toolbar